Jedan Bog u tri božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Najveća tajna naše vjere. Protumači? Nemoguće! Tajna vjere! Najlakše je reći tajna vjere. Nego? Tako se sam Bog objavio. Kakav bi to bio Bog kad bi mi razumjeli njegovu veličinu.

U dijelu Vjerovanja molimo: „Vjerujem u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina“.  Ispovijedamo svoju vjeru u Presveto Trojstvo, a na poseban način u Duha Svetoga, treću božansku osobu, iste naravi s Ocem i Sinom. Isus ga naziva Tješiteljem ili Braniteljem, a kršćanska tradicija našim Posvetiteljem.

(Razmišljanje za 7. uskrsnu nedjelju)

Obično mislimo da je Isus onaj koji propovijeda i čini čudesa. Zaboravljamo Njegovu veoma važnu karakteristiku, Isus je onaj koji u raznim prigodama moli, On je prije molitelj, nego  propovjednik i čudotvorac. Tako u današnjem evanđelju susrećemo Isusa koji samo malo vremena prije  smrtne osude moli, to je prvi dio Isusove molitve, koju možemo slobodno nazvati oproštajnom. U njoj je sadržana Isusova oporuka.

(6. uskrsna nedjelja)

U promišljanju nad današnjim evanđeljem zaustavimo se kod pojma siročad. Pojam siročad shvaćen je kao socijalna kategorija i ne odnosi se nužno samo na djecu bez roditelja, nego općenito na siromašnu ili zanemarenu djecu lišenu roditeljske skrbi i dostojnog djetinjstva. Sve u svemu siroče je onaj koji je bez zaštite i životne sigurnosti. Osoba pogodna mnogim izrabljivanjima i malim šansama za uspjeh.

(Razmišljanje za 5. uskrsnu nedjelju)

Nama je neshvatljivo što Isus u svom poslanju računa sa slabim i grješnim ljudima. On ne poziva sposobne, nego osposobljuje pozvane. Uz naglog Petra, sumnjivog Tomu, osvetoljubljivu braću Ivana i Jakova koje i sam Isus nazva „sinovi ognja“, u današnjem evanđelju susrećemo naivnog Filipa. Njegova se naivnost očituje najprije u tome što prekida Isusa u njegovu govoru dok je tumačio svoj odnos s Ocem nebeskim. U tome prekidu Filip izriče neshvatljivu molbu: „Gospodine, pokaži nam Oca…“ Čuj, pokaži nam Oca!? Filipe, jesi li svjestan što tražiš?

     (Razmišljanje za 4. uskrsnu nedjelju)

Četvrta uskrsna nedjelja je posvećena razmišljanju o Dobrom Pastiru. U svome genijalnom i nezaobilaznom stilu djelovanja i govorenja naš Gospodin Isus nadilazi svoje suvremenike i ljude kroz svu ljudsku povijest.