5.lipnja

Bio je obnovitelj i reorganizator Crkve među Francima, koja je bila stara već preko dva stoljeća i koja je odigrala značajnu ulogu na pokrštavanju ostalih Germana, pa donekle i Slavena.

Od događaja uzašašća čovještvo, ljudska narav, nepovratno pripada Bogu i to kao njegova vlastitost. Ona je zbog uzašašća, zbog Kristova povratka Ocu u čovještvu, Božja trajna vlastitost!

  1. SVIBNJA

U samostanima karmelićanskoga reda slavi se 16. svibnja sveti Šimun Stock, koji je zbog karmelskoga škapulara, odnosno viđenja o tome škapularu, postao veoma popularan među onima koji s pobožnošću nose škapular.

  1. SVIBNJA

Sveti Izidor: U Hrvatskom zagorju ime ovog sveca po selima nije nikakva rijetkost. Danas, u doba pretjerane industrijalizacije i urbanizacije, koja sve više ugrožava čovjekovu okolinu, dobro je oživjeti uspomenu na ovog svetog seljaka koji je, obrađujući polja, postigao veliku ljudsku i kršćansku savršenost.