Nakon višegodišnjeg promišljanja grobljanski odbor Borača, u dogovoru sa župnikom don Josipom Galićem, odlučio je da se na mjestu dosadašnje dotrajale i nefunkcionalne kapele, izgraditi nova grobljanska kapelica.

Obavještavamo sve župljane Potoka, kao i ukopnike groblja Borača, da će se slaviti prigodna sveta Misa s blagoslovom temelja kapele, u nedjelju 29. srpnja 2018. godine u 19 sati.