Seminar folklora Hrvata u Bosni i Hercegovini ove godine se po 7. put održava u organizaciji Udruge hrvatskih amaterskih kulturno umjetničkih društava (UHAKUD). Seminar je u tijeku u centru Emas u Potocima. Tema seminara su plesovi, pjesme, nošnje i običaji Hrvata Središnje Bosne.

Vedran Vidović, predsjednik UHAKUD-a kazao je kako je ovo plesno područje zanimljivo po mnogočemu.

Ovo područje je specifično po svim svojim karakteristikama s obzirom da se tu sudaraju dva područja – područje Dinarida i područje Panonije, ravnice, gore do Žepča. Zanimljiva je još činjenica da tu imamo i varoške plesove tj. gradsku tradiciju. Ona je potpuno drugačija – od stila, nošnje, glazbene pratnje i ostaloga, ističe Vidović.

Vidović dodaje da su sudionici spomenutog seminara iz Austrije, Njemačke, Hrvatske.

Radost nam je da kao mještani i župljani Potoka imamo nesvakidašnju prigodu vidjeti i čuti uživo plodove ovog seminara.

Pozivamo sve župljane Potoka da dođu u nedjelju 29. srpnja 2018. godine ispred župne crkve u Potocima u 20 sati na prezentaciju naučenog sviranja, pjevanja i plesa.