Bijelo Polje u maticama sve do oko 1920. godine upisivano je ikavskim izgovorim kao Bilo Polje. Obuhvaća oko desetak posebnih sela i zaseoka. Središnje mjesto su Potoci, dok su ostala sela: Vrapčići, Kuti-Livač, Humilišani, Željuša, Vojno, Prigrađani, Podgorani, Ravni i Jasenjani. Navedena sela su smještena u bjelopoljskoj kotlini u razmaku od oko 20 kilometara.


U turskom popisu iz 1477. godine nalaze se sva spomenuta sela, dok Bijelo Polje, kao selo, nije upisano, jer to i nije bilo naselje. Tom prigodom, u Livču je popisano devet kršćanskih kuća. U tome naselju nalazile su se njive: Selište, Nadpod, Vinac, Sinokos i Vukovina. Njive Vinac i Sinokos su ikavskog izgovora, što nam ukazuje da je na tim prostorima živjelo hrvatsko katoličko stanovništvo. Stećci kao srednjovjekovni kršćanski nadgrobni spomenici nalaze se u Bijelom Polju na više područja. Humilišani obiluju velikom nekropolom nadgrobnih spomenika iz srednjega vijeka. Na četiri skupine nalazi se 61 stećak među kojima ima i nekoliko kamenih lijepo oblikovanih križeva. Na jednom stećku postoji natpis, koji nam govori da pod njim leži Vladisava divica. Divica nam dokazuje da je ovo srednjovjekovno groblje u kojemu su sahranjivani Hrvati katolici. Poznato je da u tome razdoblju nije bilo pravoslavnih Srba, a bogumili nisu priznavali križ.
U Potocima, u zaseoku Bošnjaci, nalazi se skupina od 10 stećaka. U Podgoranima, ispod padina Prenja nalaze se na više mjesta skupine stećaka, koji su dobre izrade, ali još nisu znanstveno obrađeni i registrirani. U Željuši se nalazi 31 stećak različite izrade, koji su raspoređeni u tri skupine. U selu Bučići, koje se nalazi na desnoj obali Neretve, postoji velika nekropola od 165 stećaka. To je najveća nekropola na području ovog dijela Hercegovine. Groblja imaju skoro svi zaseoci u Bijelom Polju: Potoci (groblje Borača), Vrapčići (groblje sv. Ivana ), Kuti–Livač, Vojno, Prigrađani, Lisičine, Ravni. Groblja su veoma dobro uređena sa zidanim ogradama i kapelicama, a uredno se i održavaju, koliko je to moguće s obzirom na poratno loše stanje na području ove župe.