Katolički pozdrav:

Hvaljen Isus i Marija! Navijeke! Ili odgovor: – Vazda Isus i Marija!

Znak križa

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen!

Oče naš

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen.

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen

Pokoj vječni

Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
I svjetlost vječna svijetlila njima! Počivali u miru! Amen.

Anđeo Gospodnji

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
I ona je začela po Duhu Svetomu. Zdravo, Marijo …
Evo službenice Gospodnje,
Neka mi bude po riječi tvojoj. Zdravo, Marijo …
I Rijec je tijelom postala,
I prebivala medu nama. Zdravo, Marijo …
Moli za nas, sveta Bogorodice,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuža privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.
Slava Ocu … (tri puta)

Kraljice Neba

(Moli se u uskrsno vrijeme) 
Kraljice neba, raduj se. Aleluja.
Jer koga si bila dostojna nositi. Aleluja.
Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja.
Moli za nas Boga. Aleluja.
Veseli se i raduj se, Djevice Marijo. Aleluja.
Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu. Aleluja.

Pomolimo se:
Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud ce doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlja, svega vidljivoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorodenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet ce doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima. I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu. Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka. Amen.

Dušo Kristova

Dušo Kristova, posveti me!
Tijelo Kristovo, spasi me!
Krvi Kristova, napoj me!
Vodo iz prsiju Kristovih, operi me!
Muko Kristova, pokrijepi me!
O dobri Isuse, usliši me!
Među rane svoje sakrij me!
Ne dopusti mi da se odijelim od tebe!
Od neprijatelja zlobnoga brani me!
Na času smrti moje zovni me!
I zapovjedi mi da dođem tebi,
da te sa svetima tvojim hvalim
u vijeke vjekova! Amen.

Gospina krunica (Ružarij)

(Sastoji se od četiri dijela: radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla. Svaki dio počinje Vjerovanjem, a sastoji se od pet desetaka, u kojima se moli po jedan Očenaš, deset Zdravomarija i jedno Slavaocu. U svakom desetku se razmišlja o jednom događaju našeg spasenja. Radosna otajstva se mole ponedjeljkom i božićnih dana. Žalosna otajstva se mole utorkom, petkom i u Velikom tjednu. Slavna otajstva se mole srijedom, subotom, nedjeljom i u uskrsno vrijeme. Otajstva svjetla se mole četvrtkom.)
Radosna otajstva
• Andeo je navijestio Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega.
• Marija je pohodila Elizabetu.
• Marija je rodila Isusa u Betlehemu.
• Marija i Josip su prikazali Isusa u hramu.
• Marija i Josip su našli Isusa u hramu.
Žalosna otajstva
• Isus se znojio krvavim znojem.
• Isusa su bičevali u Pilatovu dvoru.
• Isusa su okrunili trnovom krunom.
• Isus je nosio teški križ uz Kalvariju.
• Isus je raspet umro na križu.
Slavna otajstva
• Isus je uskrsnuo od mrtvih.
• Isus je slavno uzašao na nebo.
• Duh Sveti je sišao nad apostole.
• Marija je uznesena na nebo.
• Marija je okrunjena za kraljicu neba i zemlje.
Otajstva svjetla
• Isus je na rijeci Jordanu bio kršten.
• Isus je na svadbi u Kani objavio svoje božanstvo.
• Isus je navijestio kraljevstvo Božje.
• Isus se na gori Tabor preobrazio.
• Isus nam se darovao u otajstvu euharistije.

Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.