Apostolska Nuncijatura u Republici Hrvatskoj objavila je, 11. srpnja 2020., na blagdan sv. Benedikta, da je papa Franjo imenovao biskupom mostarsko-duvanjskim i apostolskim administratorom Trebinjsko-mrkanske biskupije msgr. Petra Palića, dosadašnjega hvarsko-bračko-viškoga biskupa.

*****

– Rođen u Prištini, Skopsko-prizrenska biskupija, 3. srpnja 1972., u hrvatskoj katoličkoj obitelji od oca Antona i majke Zore r. Gucić. Obitelj je tada živjela u Ajvaliji kod Prištine, a  u Janjevo seli 1978. Osim prvorođenca Petra u obitelji su još četvorica mlađe braće: Nikola, Zdravko, Branko i Leopold.

– Petar osmogodišnju osnovnu školu pohađa u Janjevu: 1978.-1986.

– Sjemenišnu gimnaziju u Skoplju, 1986.-88., i u Subotici, 1988.-1990., gdje i maturira.

– Otac je Anton preminuo 26. prosinca 1994., a majka se preselila u Zagreb, u Dubravu, k dvojici sinova, 1995. 

– Katolički bogoslovni fakultet pohađa u Zagrebu: 1990.-1995.

– Zaređen za prezbitera Dubrovačke biskupije u zagrebačkoj Granešini: 1. lipnja 1996.

– Svećeničko geslo: „Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom…“.

– Službovao kao srednjoškolski kateheta; od 1996. predstojnik Katehetskog ureda; od 1998. osobni tajnik tadašnjega biskupa Želimira Puljića i od 1999. ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera u Dubrovačkoj biskupiji – do 2005. godine.

– Biskup Želimir šalje ga na studij moralne teologije u Graz: 2005.-2009. Postiže doktorat s naslovom: Za kulturu života. Zauzimanje Crkve u Hrvatskoj za kulturu života na temelju enciklike Evanđelje života od 1995. do 2005. U vrijeme studija, od 2005. do 2008., biskup Egon Kapellari povjerava mu austrijsku župu Dobl u biskupiji Graz-Seckau.

– Dubrovački mu biskup omogućuje tečaj talijanskoga jezika s boravkom u Zavodu sv. Jeronima u Rimu: 2009.

– Biskupski vikar za pastoral u Dubrovačkoj biskupiji: 2009.-2011.

– Generalni vikar iste biskupije za biskupa Mate Uzinića: 2011.-2017.

– Generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu: od 2017.

 Hvarsko-bračko-viški biskup: imenovan: 9. ožujka, zaređen: 30. travnja 2018. Biskupsko geslo: „Na tvoju Riječ“.

Novomu biskupu Petru u Mostaru želimo obilje blagoslova Presvetoga Trojstva!

Preuzeto s : https://www.md-tm.ba