U četvrtak, na Bogojavljenje, 6. siječnja 2022. u bjelopoljskoj župnoj crkvi Presv. Srca Isusova bilo je vrlo lijepo i svečano. Puna crkva naroda i plato pred crkvom, pun kor pjevača, pun oltar ministranata, oko oltara mala djeca, a dan prohladan, ali pogodan za privući u crkvu sve ljude dobre volje.

Ovako veliki skup puka Božjega privukao je stari katolički običaj: „blagoslova soli i vode“ koje vjernici nakon blagoslova nose svojim kućama, te blagoslivljaju kuće, groblja, polja, njive, staje, usjeve, radnje i sve ono što služi ljudskome rodu.

U 11,00 sati zazvonila su sva tri župna zvona, a onda je ministrantska svita, njih dvanaest, sa župnikom don Rajkom izišla na oltar iz sakristije, a kor je započeo, a sav puk prihvatio lijepu božićnu pjesmu: „Radujte se narodi“. Župnik je na početku sve nazočne pozdravio i najavio blagoslov soli i vode, te rastumačio ovaj prastari kršćanski običaj. Nakon blagoslova slijedila je svečana sv. Misa, pod kojom su mladi čitali, župnikova propovijed, a veliki dio vjernika pristupio je sv. Pričesti.

Nakon sv. Mise svijet se poklonio malom Isusu u jaslicama pred oltarom, a zatim se malo zadržao u ugodnu razgovoru, pred župnom crkvom, a onda krenuo kući na obiteljski ručak. Danas se zaista u crkvi i pred crkvom okupila čitava bjelopoljska župa, pa je Nino svojim fotosima popratio ovaj lijepi današnji događaj, da se ne zaboravi. Bogu hvala!