Apostoli -12 mladića iz župe za Veliki Četvrtak, sv. Misa u 18 s., doći do 17,30 sati u sakristiju.

 1. Mateo Krtalić
 2. Josip Milišić
 3. Goran Jurić
 4. Toni Raič
 5. Stojan Zovko
 6. Karlo Primorac
 7. Luka Sakić
 8. Ivan Škobić
 9. Jure Šunjić
 10. David Jurić
 11. Ivo Soldo
 12. Petar Kožul