Predvode: apostoli, folklor, pjevači i ostali mladi po pola sata, obučeni u tunike: 22×2=44, klanjanje u tišini pred Presvetim na Pokrajnjem Oltaru, početak i završetak predvodi župnik s ministrantima.

20:00 – 20:30 ŽUPNIK I MINISTRANTI  PETAR I JOSIP –  POČETAK   KLANJANJA
20:30 – 21:00 MATEO KRTALIĆ I JOSIP MILIŠIĆ
21:00 – 21:30 GORAN JURIĆ I TONI RAIČ
21:30 – 22:00 STOJAN ZOVKO I KARLO PRIMORAC
22:00 – 22:30 LUKA SAKIĆ I IVAN ŠKOBIĆ
22:30 – 23:00 JURE ŠUNJIĆ I DAVID JURIĆ
23:00 – 23:30 IVO SOLDO I PETAR KOŽUL
23:30 – 00:00 IVA DRINOVAC I MIA DRINOVAC 
00:00 – 00:30 IVANA MILIŠIĆ I RUŽICA GALIĆ 
00:30 –  1 : 00 IVANA PUŠIĆ I MARIJA ZOVKO
1:00   –  1 : 30 NIKOLINA DŽIDIĆ I GABRIELA VUKOJA
1:30   –  2 : 00 MARIJA RAKIĆ I ILKA MARIĆ
2:00   –  2 : 30 JOSIP MARIĆ, MARKO PUŠIĆ, MATEO KRTALIĆ
2:30   –  3 : 00 MIA PERIĆ I NIKOLINA PERIĆ
3:00   –  3 : 30 MATEA DRINOVAC I ANĐELA DRINOVAC
3:30   –  4 : 00 RUŽA KLJAJO I KATARINA ŠUTALO
4:00   –  4 : 30 MARIJA ĐOPA I PETRA GOLEMAC
4:30   –   5 : 00 JOSIPA KRIŽANAC I JANA GOLEMAC
5:00   –  5 : 30 IVA PERIĆ I IVANA GALIĆ
5:30   –  6 : 00 ANĐELA ZOVKO I ANAMARIJA JURIĆ
6:00   –  6 : 30 ANTONIA KRTALIĆ I ANDREA RAKIĆ
6:30   –  7 : 00 DAVID MILIŠIĆ I GABRIEL GOLEMAC
7:00   –   7 : 30 KRISTINA KOŽUL I DANIEL KOŽUL
7:30   –  8 : 00 ŽUPNIK I MINISTRANTI MATEO I TONI – ZAVRŠETAK KLANJANJA