Predvode: krizmanici, ministranti i ostali mladi uz razrede Osnovne škole po pola sata, obučeni u tunike: 10 x 2 = 20, od 8,00 do 14,00 sati, molitva u tišini pred Isusovim grobom u crkvi, početak i završetak predvodi župnik s ministrantima

  8:00 – 8:30 ŽUPNIK  i  MINISTRANTI  ŠIME I NIKOLA –  POČETAK   MOLITVE  
  8:30 – 9:00 PETRA I LUCIJA I 9. razred
 9:00 – 9:30 PETAR I JOSIP I 8. razred
  9:30 – 10:00 ŠIME I NIKOLA  I 7. razred
10:00 – 10:30 MATEO I GABRIJEL I 6. razred
10:30 – 11:00 LUKA I GABRIJEL I 5. razred
11:00 – 11:30 JOSIP I MATEO I 4. razred
11:30 – 12:00 DAVID I MATE I 3. razred
12:00 – 12:30 LUKA I GABRIJEL I 2. razred
12:30 – 13:00 GABRIJELA I LANA I 1. razred
13:00 – 13:30 LANA I IVANA  I ostala djeca
13:30 – 14:00 ŽUPNIK i MINISTRANTI LUKA I GABRIJEL –  ZAVRŠETAK MOLITVE