Apostoli -12 mladića iz župe za Veliki Četvrtak, sv. Misa u 18 s., doći do 17,30 sati u sakristiju.

 1. Ivan Škobić
 2. Marko Pušić
 3. David Jurić
 4. Jure Šunjić
 5. Mateo Krtalić
 6. Josip Milišić
 7. Petar Kožul
 8. Josip Marić
 9. Ivo Soldo
 10. Stojan Zovko
 11. David Milišić
 12. Goran Jurić