Predvode: apostoli, folklor, pjevači i ostali mladi po pola sata, obučeni u tunike: klanjanje u tišini pred Presvetim na Pokrajnjem Oltaru, početak i završetak predvodi župnik s ministrantima.

20:00 – 20:30 ŽUPNIK I MINISTRANTI  PETAR TOMIĆ I JOSIP PUŠIĆ –  POČETAK   KLANJANJA
20:30 – 21:00 JOSIP MILIŠIĆ I DAVID MILIŠIĆ
21:00 – 21:30 ANA ĐOPA I MONIKA ZOVKO
21:30 – 22:00 IVA PERIĆ I IVANA GALIĆ
22:00 – 22:30 ILKA MARIĆ I MARIJA RAKIĆ
22:30 – 23:00 IVANA PUŠIĆ I MARIJA ZOVKO
23:00 – 23:30 MARKO PUŠIĆ I JOSIP MARIĆ
23:30 – 00:00 MATEO KRTALIĆ I STOJAN ZOVKO
00:00 – 00:30 PETAR KOŽUL I MARIA KOŽUL
00:30 –  1 : 00 TONI RAIČ I NIKOLA PUŠIĆ
1:00   –  1 : 30 IVA DRINOVAC I IVANA MILIŠIĆ
1:30   –  2 : 00 ANTE KLJAJO I ANA KLJAJO
2:00   –  2 : 30 JANA GOLEMAC I JOSIPA KRIŽANAC
2:30   –  3 : 00 RUŽA KLJAJO I KATARINA ŠUTALO
3:00   –  3 : 30 MARIJA ĐOPA I TOMISLAVA ĐOPA
3:30   –  4 : 00 PETRA GOLEMAC I KARLO PRIMORAC
4:00   –  4 : 30 IVO SOLDO I DAVID JURIĆ
4:30   –   5 : 00 NIKOLINA DŽIDIĆ I VERONIKA PERIĆ
5:00   –  5 : 30 MIA PERIĆ I NIKOLINA PERIĆ
5:30   –  6 : 00 ROKO ŠKOBIĆ I IVAN ŠKOBIĆ
6:00   –  6 : 30 JURE ŠUNJIĆ I BOŽO ŠUNJIĆ
6:30   –  7 : 00 GORAN JURIĆ I IVAN GOLEMAC
7:00   –   7 : 30 ANJA ANIČIĆ I SARA RAIČ
7:30   –  8 : 00 ŽUPNIK I MINISTRANTI  ŠIME KOLOBARIĆ I NIKOLA GALIĆ – ZAVRŠETAK KLANJANJA