Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH dr. Dragan Čović u utorak, 1. kolovoza 2023. posjetio je župu Presvetog Srca Isusova Potoci – Bijelo Polje, gdje ga je u župnom dvoru primio, te o sadašnjim i budućim župnim pastoralnim i materijalnim planovima i aktivnostima izvijestio, bjelopoljski župnik don Rajko Marković.

Uz predsjednika Čovića, u posjeti su bili i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara i Damir Knezović, vijećnik Gradskog vijeća Grada Mostara, nakon čega su nazočni posjetili i obišli radove na školi u izgradnji u Vojnom.

Inače, učenici nastavu dugi niz godina pohađaju u župnoj zgradi, drvenoj baraci, u Vojnu, gdje se poslije Domovinskog rata slavila sv. Misa, dok se nije obnovila župna crkva. Poslije je župa privremeno tu zgradu ustupila za potrebe škole, dok se ne napravi nova zgrada škole.

Gradska vlast se odlučila na izgradnju nove zgrade područne osnovne škole Vojno, koja pripada OŠ Ivana Gundulića.

U školi će biti pet učionica od 39 četvornih metara. U prizemlju će biti tri učionice, zbornica i sanitarni čvorovi. Na katu su predviđene dvije učionice i višenamjenska dvorana od 150 kvadrata.

U novom objektu škole, koja se nalazi ispod sadašnjeg športskog terena u Vojnu, odmah pored postojeće crkvene zgrade, gdje se privremeno održava nastava, bit će više od 50 učenika do petog razreda, pored ostalih pogodnosti i uvjeta, izgradnjom nove zgrade bit će osiguran i produženi boravak za djecu.