U dijelu Vjerovanja molimo: „Vjerujem u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina“.  Ispovijedamo svoju vjeru u Presveto Trojstvo, a na poseban način u Duha Svetoga, treću božansku osobu, iste naravi s Ocem i Sinom. Isus ga naziva Tješiteljem ili Braniteljem, a kršćanska tradicija našim Posvetiteljem.

(Razmišljanje za 7. uskrsnu nedjelju)

Obično mislimo da je Isus onaj koji propovijeda i čini čudesa. Zaboravljamo Njegovu veoma važnu karakteristiku, Isus je onaj koji u raznim prigodama moli, On je prije molitelj, nego  propovjednik i čudotvorac. Tako u današnjem evanđelju susrećemo Isusa koji samo malo vremena prije  smrtne osude moli, to je prvi dio Isusove molitve, koju možemo slobodno nazvati oproštajnom. U njoj je sadržana Isusova oporuka.

(6. uskrsna nedjelja)

U promišljanju nad današnjim evanđeljem zaustavimo se kod pojma siročad. Pojam siročad shvaćen je kao socijalna kategorija i ne odnosi se nužno samo na djecu bez roditelja, nego općenito na siromašnu ili zanemarenu djecu lišenu roditeljske skrbi i dostojnog djetinjstva. Sve u svemu siroče je onaj koji je bez zaštite i životne sigurnosti. Osoba pogodna mnogim izrabljivanjima i malim šansama za uspjeh.

(Razmišljanje za 5. uskrsnu nedjelju)

Nama je neshvatljivo što Isus u svom poslanju računa sa slabim i grješnim ljudima. On ne poziva sposobne, nego osposobljuje pozvane. Uz naglog Petra, sumnjivog Tomu, osvetoljubljivu braću Ivana i Jakova koje i sam Isus nazva „sinovi ognja“, u današnjem evanđelju susrećemo naivnog Filipa. Njegova se naivnost očituje najprije u tome što prekida Isusa u njegovu govoru dok je tumačio svoj odnos s Ocem nebeskim. U tome prekidu Filip izriče neshvatljivu molbu: „Gospodine, pokaži nam Oca…“ Čuj, pokaži nam Oca!? Filipe, jesi li svjestan što tražiš?

     (Razmišljanje za 4. uskrsnu nedjelju)

Četvrta uskrsna nedjelja je posvećena razmišljanju o Dobrom Pastiru. U svome genijalnom i nezaobilaznom stilu djelovanja i govorenja naš Gospodin Isus nadilazi svoje suvremenike i ljude kroz svu ljudsku povijest.

Isusovi učenici su doista teško podnijeli događaje Velikoga petka. Nastalo je ozračje straha, razočaranja i bijega. U današnjem Evanđelju susrećemo se upravo s dvojicom učenika koji iz Jeruzalema idu u Emaus. Vrlo vjerojatno se nakon životnoga brodoloma vraćaju kući. Bit ovoga početnog hoda jest razočaranje.