Kad je govor o Kraljevstvu nebeskom, o raju… više sam puta na vjeronauku od djece čuo pitanje: „Velečasni pa hoće li nama u raju biti dosadno. Što ćemo mi gore raditi?“

Promotrimo li vrijeme u kojem trenutno živimo, ne možemo zanijekati da je ovo vrijeme opće nesigurnosti, vrijeme u kojem su mnoge stvari iz svijeta politike, medicine, ekonomije izašle na vidjelo.

Sveto korizmeno vrijeme započinjemo Čistom srijedom ili Pepelnicom.

Svijećnica je spomendan na događaj kad su, prema propisu Mojsijeva zakona, Josip i Marija donijeli dijete Isusa u hram da Ga, kao prvorođenca, prikažu Bogu. Evanđelje bilježi da su se tu zatekli starac Šimun i proročica Ana.

                     Mk 1, 21-28 

Slušajući i čitajući evanđelje uvijek iznova imamo osjećaj da su to riječi uvijek nove i drugačije od ljudskih ponuda i riječi. Iako se radi o novosti  ponude, kakvu nitko ne nudi kroz svu ljudsku povijest, uvijek kako u onim vremenima, tako i danas susrećemo se s opozicijom Božje riječi: “ Što ti Isuse imaš s nama“?

Mudro je i korisno što je sveti otac papa Franjo u rujnu 2019. godine proglasio Nedjelju riječi Božje. Ništa se novo ne uvodi ovom trećom nedjeljom kroz godinu, želi se samo naglasiti važnost Božje riječi u našem vjerničkom životu. Mnogi nažalost vjernici pa i oni koji dolaze redovno u crkvu ne poznaju Sveto pismo. Ono je smjerokaz kroz život, odgovor na naša pitanja i uteg naših životnih želja.