Do 20. stoljeća svijet je vidio brojne i krvave ratove, grčko-perzijske, rimsko-barbarske, križarske, vjerske, rusko-turske, prusko-francuske, i sl., ali jedan je do tada nadmašio sve, zovemo ga Prvim svjetskim ratom. Rat u kome se osjetio tehnološki napredak čovječanstva, koje je na žalost usavršilo i alatke za ubijanje tj. oružje.

I ove smo 2018. godine 30. lipnja imali prigodu u kasnim večernjim satima slušati pucanje i vatromet, doduše u odnosu na prijašnje godine veoma kratko. Čovjek se navikne na mnogo toga pa i na ovakve komedije. Doduše, iskreno rečeno, ne bih znao što se "slavi", da se te iste večeri ne služi sveta Misa za 11 ubijenih Hrvata katolika.