Pozdrav svima s izvora rijeke Livčine u Livču-Bijelo Polje.

Na ušću rijeke Drežanjke, u sjevernom dijelu Grada Mostara nalazi se ruralno naselje Drežnica. Njen naziv potječe od praslavenske riječi drezga – šuma. Drežnica je stoljećima bila izdvojena u tom specifičnom reljefu i kako to inače biva izdvojena naselja obiluju posebnostima.

Rudna blaga predstavljaju značajan potencijal gospodarskog razvoja Hercegovine, kao i šireg područja Bijelog Polja na čijem se teritoriju nalaze značajne količine ležišta ugljena, boksita i drugih mineralnih sirovina. Na području Bijelog Polja do danas se nije vršila eksplatacija ugljena, dok boksitne rude jest na području Jasenjana.

Peline se nalaze na petom kilometru sjeverno od Mostara na prometnici putova Raštani - Vojno. U ovom naselju izgrađena je brana HE Mostar, koje potapa istoimeno akumulacijsko jezero 1987. godine. Peline su se nalazile u Gornjim Raštanima, na desnoj obali rijeke Neretve, između Sadžakova klanca na sjeveru i brane HE Mostar na jugu. Dužine oko 1 km i širine oko 250 m. Peline su pripadale MZ Raštani, općini Mostar, a činilo je najjužnije mjesto župe Potoci.

Nešto posebno lebdi u zraku dok se spuštate od potočkog vrela, iz gornjih Potoka, do utoka rječice u Neretvu u samom središtu Potoka, u blizini naše crkve. Taj osjećaj steknete kada shvatite što je taj potok značio za žitelje Bijelog Polja i šire. Značio je zbog toga što je snagom vode okretao kola njegovih mlinica. Na žalost, danas veći dio godine potok ne teče, ostale su samo stare oronule mlinice da prkose zubu vremena.

Pogled s Prikoja budi uspomene - (foto Željko Marić) 

Mnoga mjesta sjeverno od Mostara, smještena u kanjonu Neretve, potopila su akumulacijska jezera na kojima su izgrađene hidroelektrane. Jedno od tih mjesta, koje je 1982. godine potopilo akumulacijsko jezero Salakovac, jest i Jedrinje kod Vituše koje se nalazi sjeverozapadno od bjelopoljske kotline na desnoj obali Neretve u općini Mostar (MZ Raška Gora). Jedrinje je zaseok Vituše i pripada župi Potoci čije je najsjevernije mjesto. Od sjevera graniči sa župom Drežnica, a zapadno sa župom Goranci. Po svom katastarskom položaju dio je KO Raška Gora. Bilo je to naselje od nekoliko obiteljskih kuća sa željezničkom stražarnicom broj 14.