Blagoslov temelja nove kapelice u groblju Borača-Potoci

Nakon višegodišnjeg promišljanja grobljanski odbor Borača, u dogovoru sa župnikom don Josipom...

Opširnije