Čista srijeda – Pepelnica u Bijelom Polju 2023.

Čista srijeda-Pepelnica, 22. veljače 2023. u bjelopoljskoj župnoj crkvi Presvetoga Srca Isusova...

Opširnije