Sveti Nikola u Bijelom Polju 2021.

U nedjelju pred blagdan Sv. Nikole, 5. prosinca 2021. sv. Nikola je posjetio Bijelo Polje sa...

Opširnije