Svečano proslavljeni blagdani Svijećnice i sv. Blaža u Bijelom Polju 2024.

U našoj bjelopoljskoj župnoj crkvi svečano je u petak, na blagdan Svijećnice-Kalandore-Prikazanja...

Opširnije