Ispovijed školske djece i mladih u bjelopoljskoj župi 2021.

U župi Presvetog Srca Isusova, Potoci-Bijelo Polje u subotu, 2. listopada 2021. organizirana je...

Opširnije